Tại khu vực quận 7 thị trường bất động sản đang nóng lên theo từng ngày. Điều này tạo nên mối bận tâm không hề...